شکلات رمانس پرنسلین

زیباترین حرفت را بگو
شکنجه پنهان سکوتت را آشکار کن
و هراس مدار از آنکه بگویند ترانه ای بیهوده می گویی
چرا که عشق حرف بیهودگی نیست
#شکموها_در_همین_دنیا_به_بهشت_میروند #شکلات #شکلاتی #شکلات_تلخ #هدايا #هدیه_ولنتاین #هدیه_تولد #هدیه_خاص #هدیه_هنری #کادو #کادو_تولد #کادویی #سالگرد #سالگردازدواج
354 likes
Log in to like or comment.