شکلات نقاشی پرنسلین

در فراسوی مرزهای تنم تو را دوست دارم
در آن دوردست بعید
که رسالت اندام ها پایان می پذیرد
#شکلاتی #شکموها_در_همین_دنیا_به_بهشت_میروند #شکلات #شکلات_تلخ #هدیه #هدیه_هنری #هدیه_تولد #هدیه_تولد #هدیه_ولنتاین #خاص #کادویی #کادو_تولد #کادو #کادو_خاص #مردانه #سالگردازدواج #سالگرد
469 likes
Log in to like or comment.