.
٤٠ تيم راه يافته در مرحله ابتدايي جهش اول در روز دوم برگزاري كارگاه هاي تخصصي | كارگاه ماركتينگ با حضور حسين موسوي
72 likes
  • jaheshco.
    ٤٠ تيم راه يافته در مرحله ابتدايي جهش اول در روز دوم برگزاري كارگاه هاي تخصصي | كارگاه ماركتينگ با حضور حسين موسوي

  • aliafroozehسلام. قرار بود 20 تیم برتر جمعه معرفی بشن که😐
  • iranmrk👏 💎
Log in to like or comment.