6 CÁCH PHỤ NỮ BẬT ĐÈN XANH

Một người đàn ông kinh nghiệm hiểu rằng thay vì chần chừ anh ta nên đẩy mối quan hệ đi một cách thật nhanh. Đối tượng phải lòng càng sớm, hai người sẽ càng dành được nhiều khoảng khắc thân mật bên cạnh nhau, thay vì mất thời gian cho giai đoạn tán tỉnh mang đầy tính chất thủ tục. Thời gian và sức khỏe là hai nguồn tài nguyên quý giá nhất của mỗi con người vì một khi khi chúng ta mất đi sẽ không thể lấy lại được. Liệu bạn muốn dành tuổi thanh xuân của mình hưởng thụ những niềm vui trên đời, hay bỏ công sức cho những mối quan hệ không đi tới đâu?

Đọc tiếp tại: http://www.wingman.vn/articles/denxanh/

#wingman.vn #wingman
  • wingman.vn6 CÁCH PHỤ NỮ BẬT ĐÈN XANH

    Một người đàn ông kinh nghiệm hiểu rằng thay vì chần chừ anh ta nên đẩy mối quan hệ đi một cách thật nhanh. Đối tượng phải lòng càng sớm, hai người sẽ càng dành được nhiều khoảng khắc thân mật bên cạnh nhau, thay vì mất thời gian cho giai đoạn tán tỉnh mang đầy tính chất thủ tục. Thời gian và sức khỏe là hai nguồn tài nguyên quý giá nhất của mỗi con người vì một khi khi chúng ta mất đi sẽ không thể lấy lại được. Liệu bạn muốn dành tuổi thanh xuân của mình hưởng thụ những niềm vui trên đời, hay bỏ công sức cho những mối quan hệ không đi tới đâu?

    Đọc tiếp tại: http://www.wingman.vn/articles/denxanh/

    #wingman.vn #wingman

Log in to like or comment.