آخرین بازمانده از جمعیت غربی درنای سیبری، بامداد چهارشنبه 19 آبان ماه 1395 در تالاب فریدون کنار فرود آمد. این نهمین سال متوالی است که این پرنده به تنهایی مهاجرت خود به ایران را انجام می دهد و اهالی فریدونکنار و ازباران نام این پرنده را «امید» گذاشته اند. اهالی منطقه فریدونکنار و ازباران، اهمیت زیادی برای حضور این پرنده در منطقه قائل هستند.
امید که یک درنای سیبری نر است، آخرین بازمانده از جمعیت غربی درنای سیبری است که هرسال به تنهایی مهاجرت زمستانه خود را انجام می دهد.
درنای سیبری (نام علمی: Grus leucogeranus) پرنده‌ای از خانواده درنایان است. این پرنده ظاهر خاصی دارد که آن را از دیگر پرندگان متمایز می‌کند. درنای سیبری پرنده‌ای بزرگ با قدی نزدیک به یک و نیم متر و فاصله دو بال بیش از ۲ متر و بدنی یکدست سفید است 
که پاهای بلند سرخ رنگ دارد و منقار بلند سیاهی روی صورت قرمز رنگ آن نشسته‌است.
#bird #crane #siberian #siberian_crane #siberiancrane #grus #grus_leucogeranus #iran #hope #امید #درنا #سیبری #درنای_سیبری #درنا_سیبری #فریدونکنار
52 likes
 • iran_birdsآخرین بازمانده از جمعیت غربی درنای سیبری، بامداد چهارشنبه 19 آبان ماه 1395 در تالاب فریدون کنار فرود آمد. این نهمین سال متوالی است که این پرنده به تنهایی مهاجرت خود به ایران را انجام می دهد و اهالی فریدونکنار و ازباران نام این پرنده را «امید» گذاشته اند. اهالی منطقه فریدونکنار و ازباران، اهمیت زیادی برای حضور این پرنده در منطقه قائل هستند.
  امید که یک درنای سیبری نر است، آخرین بازمانده از جمعیت غربی درنای سیبری است که هرسال به تنهایی مهاجرت زمستانه خود را انجام می دهد.
  درنای سیبری (نام علمی: Grus leucogeranus) پرنده‌ای از خانواده درنایان است. این پرنده ظاهر خاصی دارد که آن را از دیگر پرندگان متمایز می‌کند. درنای سیبری پرنده‌ای بزرگ با قدی نزدیک به یک و نیم متر و فاصله دو بال بیش از ۲ متر و بدنی یکدست سفید است
  که پاهای بلند سرخ رنگ دارد و منقار بلند سیاهی روی صورت قرمز رنگ آن نشسته‌است.
  #bird #crane #siberian #siberian_crane #siberiancrane #grus #grus_leucogeranus #iran #hope #امید #درنا #سیبری #درنای_سیبری #درنا_سیبری #فریدونکنار

 • abzarkhan.ir👌
 • sofia29800خیلی ناراحت کننده است 😞 چرا تنها چرا آخرین 🌹🌹🌹
Log in to like or comment.