.
گلها در همه حالت زیبا هستند
کاکتوس یا گل سرخ با هم فرقی ندارند، به شرط آنکه باغبانشان به آن ها عشق را هدیه کند

تنوعی از بذر گل های کمیاب، به وسعت دنیا در ایسام

#گل#بذر #گلها#طبیعت #باغبان#خرید#فروش#خرید_اینترنتی #گیاه #طبیعت #باغبانی#ایسام
116 likes
Log in to like or comment.