Och så undrar någon varför jag föredrar Linux...
LikeComment
  • geosupportOch så undrar någon varför jag föredrar Linux...
Log in to like or comment.