LST-dagen KTH 2016, Aydoğan Özcan, (UCLA, Los Angeles) med tekniken som finns i mobiltelefonen som bas kan gränserna för vad som är möjligt inom bildanalys flyttas fram. Kombinationen av mobiltelefonens CMOS kopplat till ny teknik och avancerad data analys, möjliggör att avancerad teknik som tidigare var knutet till en labmiljö  nu kan användas ute på fältet. #KTH #lifescience
11 likes
  • stockholmlifeLST-dagen KTH 2016, Aydoğan Özcan, (UCLA, Los Angeles) med tekniken som finns i mobiltelefonen som bas kan gränserna för vad som är möjligt inom bildanalys flyttas fram. Kombinationen av mobiltelefonens CMOS kopplat till ny teknik och avancerad data analys, möjliggör att avancerad teknik som tidigare var knutet till en labmiljö nu kan användas ute på fältet. #KTH #lifescience

Log in to like or comment.