خط کشیدن دور بازیکنان استقلال

خبرهایی درباره برنامه استقلال برای معاوضه زهیوی بازیکن استقلال خوزستان با امین حاج محمدی شنیده می شد و از طرفی شایعه شده که پرسپولیس هم زهیوی و پورقاز دو بازیکن استقلال خوزستان را می خواهد. اما این تیم که یکی از نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیاست، قصد ندارد بازیکنان خود را به راحتی از دست بدهد...... برای دیدن ادامه مطلب و سایر مطالب به سایت و تلگرام مراجعه کنید
http://parsfootball.com/fa/169293/
https://telegram.me/parsfootball
158 likes
  • parsfootball_comخط کشیدن دور بازیکنان استقلال

    خبرهایی درباره برنامه استقلال برای معاوضه زهیوی بازیکن استقلال خوزستان با امین حاج محمدی شنیده می شد و از طرفی شایعه شده که پرسپولیس هم زهیوی و پورقاز دو بازیکن استقلال خوزستان را می خواهد. اما این تیم که یکی از نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیاست، قصد ندارد بازیکنان خود را به راحتی از دست بدهد...... برای دیدن ادامه مطلب و سایر مطالب به سایت و تلگرام مراجعه کنید
    http://parsfootball.com/fa/169293/
    https://telegram.me/parsfootball

Log in to like or comment.