.
چه لذتی میتونه بالاتر از گوش دادن و نواختن تار ۹۰ ساله باشه?
فکر میکنید این تارها چه اهنگی رو با خودشون زمزمه میکنن?

اگه شما هم میخواین با این سازها اصالت رو بنوازید به ایسام سر بزنید

شماره کالا ۲۱۷۴۶۹۱ را در ایسام جستجو کنید
101 likes
 • esam.ir.
  چه لذتی میتونه بالاتر از گوش دادن و نواختن تار ۹۰ ساله باشه?
  فکر میکنید این تارها چه اهنگی رو با خودشون زمزمه میکنن?

  اگه شما هم میخواین با این سازها اصالت رو بنوازید به ایسام سر بزنید

  شماره کالا ۲۱۷۴۶۹۱ را در ایسام جستجو کنید

 • hajreza1361قیمت
 • hadi____karimiقیمتش چنده
Log in to like or comment.