ترتیب گذروندن دوره های میکروتیک

https://telegram.me/joinchat/Bln0Fzu3TExidIpS4xpyrA
216 likes
  • faraznetwork_irترتیب گذروندن دوره های میکروتیک

    https://telegram.me/joinchat/Bln0Fzu3TExidIpS4xpyrA

  • jamal.mehrabanسلام ،دوره های MTCNA پیش نیاز همه ی دوره های میکروتیک محسوب میشه،......برای کسانی که این مدرک رو دارند برای ادامه ی مدارک میکروتیک بعد از MTCNAچه دوره ای رو پیشنهاد میکنید??
  • iranmrkبهترینی ♥
  • faraznetwork_irسلام بعد از دوره
  • faraznetwork_irMTCNA پیشنهاد دوره وایرلس میکروتیم می باشد
  • respinatech👍
  • yazdleisuresociety👍
Log in to like or comment.