Hàng nước trà huyền thoại #teashop #hanoi #hometown #vietnam #travel #dailylife #nov2016 #ricohgr
198 likes
Log in to like or comment.