تور درياچه اليمالات
بجاي 70,000 تومان تنها 42,700 تومان پرداخت كنيد
یک روزه
پذیرایی: صبحانه منوی باز
سرو عصرانه
راهنمای مجرب
تامین بیمه برای مسافران
وسیله نقلیه توریستی
برنامه گشت ها: ساحل محمودآباد، جنگل کشپل، دریاچه الیمالات، قایق سواری در دریاچه
مکان حرکت: میدان آرژانتین، جنب بانک سامان 
آژانس گروه تورهای سینا
Www.takhfifyar.com
Tell:88174700
#اليمالات #تور #گردشگری #تخفيف #آفر #تفريح #درياچه
77 likes
 • takhfifyar.irتور درياچه اليمالات
  بجاي 70,000 تومان تنها 42,700 تومان پرداخت كنيد
  یک روزه
  پذیرایی: صبحانه منوی باز
  سرو عصرانه
  راهنمای مجرب
  تامین بیمه برای مسافران
  وسیله نقلیه توریستی
  برنامه گشت ها: ساحل محمودآباد، جنگل کشپل، دریاچه الیمالات، قایق سواری در دریاچه
  مکان حرکت: میدان آرژانتین، جنب بانک سامان
  آژانس گروه تورهای سینا
  Www.takhfifyar.com
  Tell:88174700
  #اليمالات #تور #گردشگری #تخفيف #آفر #تفريح #درياچه

Log in to like or comment.