.
فونت سلیمانی آنقدر زیباست که قطعا از تایپ با آن شگفت زده خواهید شد. این فونت زیبا اثری است ماندگار از گرافیست خوش ذوق عربستانی صادق سلیمانی. وی اهل قطیف است و این فونت که بر پایه خط ابداعی شخص اوست شباهت‌های جزئی با خط معلی و خط سفیر استاد حمید عجمی دارد.
 برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
irfont.ir/post/226 
#ایران_فونت
37 likes
  • iranfont.
    فونت سلیمانی آنقدر زیباست که قطعا از تایپ با آن شگفت زده خواهید شد. این فونت زیبا اثری است ماندگار از گرافیست خوش ذوق عربستانی صادق سلیمانی. وی اهل قطیف است و این فونت که بر پایه خط ابداعی شخص اوست شباهت‌های جزئی با خط معلی و خط سفیر استاد حمید عجمی دارد.
    برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
    irfont.ir/post/226
    #ایران_فونت

  • amir2khadirفونت زیبا فقط شکسته نستعلیق و لیلا . البته باقی هم در نوع خودشون زیبان 😉
Log in to like or comment.