ويژه نامه يك سالگي هفته نامه نماينده
اهالي فرهنگ و سياست عملكرد يكساله نماينده را بررسي مي كنند.
همراه با مصاحبه اختصاصي با دكتر غلامعلي حداد عادل
14 likes
  • namayande_newsويژه نامه يك سالگي هفته نامه نماينده
    اهالي فرهنگ و سياست عملكرد يكساله نماينده را بررسي مي كنند.
    همراه با مصاحبه اختصاصي با دكتر غلامعلي حداد عادل

Log in to like or comment.