.
مهمون جدید ایسام خیلی فرز و سریعه،  البته به شرطی که کنترلش دست شما باشه😁

اگه شما هم از طرفدارهای ماشین های کنترلی هستید، پیشنهاد میکنیم از دستش ندین

شماره کالا ۲۲۷۳۶۱۴ را در ایسام جستجو کنید

#ماشین_کنترلی#اسباب_بازی#ایسام
92 likes
Log in to like or comment.