زودپز نوتريكويك تفال
◀️8 ليتر
◀️ تايمر هوشمند
◀️5عملكرد ايمني
◀️ داراي بخارپز
◀️4 برنامه پخت
◀️سبد مخصوص با طراحي جديد جهت حفظ ويتامين و طعم غذا
◀️قيمت◀️770,000◀️هزار تومان
#زودپز#تفال#مقاوم#طراحي_جديد#بخارپز#آنتيك_كالا#خريد#
24 likes
 • antikkalacomزودپز نوتريكويك تفال
  ◀️8 ليتر
  ◀️ تايمر هوشمند
  ◀️5عملكرد ايمني
  ◀️ داراي بخارپز
  ◀️4 برنامه پخت
  ◀️سبد مخصوص با طراحي جديد جهت حفظ ويتامين و طعم غذا
  ◀️قيمت◀️770,000◀️هزار تومان
  #زودپز#تفال#مقاوم#طراحي_جديد#بخارپز#آنتيك_كالا#خريد#

 • instabot.ir1Instabot.ir افزایش فالوور ایرانی و فعال از هر پیجی که می خواهید با سه روز تست رایگان اینستابات
  ادرس وب سایت !!
Log in to like or comment.