17 likes
  • paragraf.lexSledeća godina već mora negde da se planira! A mi smo napravili lep i kvalitetan rokovnik - eto sprege lepog i korisnog! :) Link➡Bio.
Log in to like or comment.