Nola Cafe 📍89 Mã Mây, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
Nola - nó lạ 😏 ừ lạ thật. Quán của một hoạ sỹ nên sẽ cảm giác như bước vào phòng trang vậy. Mà mỗi góc một kiểu, cầu thang lòng vòng giống mê cung cực. 😬 
#ghiencaphe #coffeeholic #hanoi #hanoicoffee #theoldcity
89 likes
  • ghiencapheNola Cafe 📍89 Mã Mây, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nola - nó lạ 😏 ừ lạ thật. Quán của một hoạ sỹ nên sẽ cảm giác như bước vào phòng trang vậy. Mà mỗi góc một kiểu, cầu thang lòng vòng giống mê cung cực. 😬
    #ghiencaphe #coffeeholic #hanoi #hanoicoffee #theoldcity

Log in to like or comment.