#پوستر
ضرت محمد (صلی الله علیه و آله):
مبادا زرق و برق فریبنده دنیا، شما را از درجات بهشت های بلند جایگاه، غافل کند!

#همسفر_تا_بهشت
#ازدواج_دانشجویی
#ازدواج
44 likes
Log in to like or comment.