خبر: پایان کار GEx در مسابقات
ESWC 2016
iGame.com 16 - 3 GEx
Cobblestone
iGame 16 - 1 GEx
Train
خبر تکمیلی در وبسایت قرار داده شد
#GEx #CSGO #Eswc #تیم_کانتر #تیم_ایرانی_Gex
135 likes
Log in to like or comment.