Tidningen Entré uppmärksammar Christian Sandströms och Christofer Laurells forskning om Uber och institutioner. Hela studien kan nu läsas kostnadsfritt på ratio.se
  • ratio_instituteTidningen Entré uppmärksammar Christian Sandströms och Christofer Laurells forskning om Uber och institutioner. Hela studien kan nu läsas kostnadsfritt på ratio.se

Log in to like or comment.