بزرگ فکر کن. مثل دیگران نباش. خودت رو بیشتر بشناس و داشته هات رو باور کن.
تو میتونی کافیه ببینی و به خودت ایمان داشته باشی.
توکل کن و همین الان برای خواسته هات کاری انجام بده.
همین حالا ... بعدا دیره.... #کتابهای_نتورک_مارکتینگ #مجله_بازاریابی_شبکه_ای #نتورک_مارکتینگ #بازاریابی_شبکه_ای #فروش_مستقیم #نتورکرهای_ایران #اخبار_بازاریابی_شبکه_ای #شرکتهای_بازاریابی_شبکه_ای #باورس #بادران #آموزش_بازاریابی_شبکه_ای #سیمرغ_عصر_تجارت #آویژه_سگال #بازاریابان_ایرانیان_زمین #پنبه_ریز #کاریزماتیک #گرینی_لایف #جانسو #تات #تکسو #نیوشانیک #بهترین_راه_تجارت_ویرا #بازاریابان_خاک_اهورایی