:
از گفتگو با امام جمعه موقت تهران بمناسبت اربعین حسینی تا بررسی دلایل رد طرح شفافیت حقوق مدیران توسط نمایندگان؛
درشماره48 #هفته_نامه_نماینده/ عرضه از صبح شنبه در کیوسکهای مطبوعات تهران
@Namayande_news
17 likes
  • namayande_news:
    از گفتگو با امام جمعه موقت تهران بمناسبت اربعین حسینی تا بررسی دلایل رد طرح شفافیت حقوق مدیران توسط نمایندگان؛
    درشماره48 #هفته_نامه_نماینده/ عرضه از صبح شنبه در کیوسکهای مطبوعات تهران
    @Namayande_news

Log in to like or comment.