Sudsko-advokatski rokovnik prilagodjen je potrebama advokata i sudija, pored toga je i lep i kvalitetan 😀 Link ➡ Bio.
23 likes
  • paragraf.lexSudsko-advokatski rokovnik prilagodjen je potrebama advokata i sudija, pored toga je i lep i kvalitetan 😀 Link ➡ Bio.

Log in to like or comment.