#فراتر_از_دانش
#telegrambot #botprogramming

Telegram Bot Programming using c# and Windows services

مدت دوره: شش ساعت
روزهای تشکیل: یکشنبه و سه شنبه ، چهاردهم و شانزدهم آذر 
برای بررسی سرفصلها و جزییات دوره به سایت فراتر از دانش مراجعه فرمایید
www.fad.ir
14 likes
 • faratarazdanesh#فراتر_از_دانش
  #telegrambot #botprogramming

  Telegram Bot Programming using c# and Windows services

  مدت دوره: شش ساعت
  روزهای تشکیل: یکشنبه و سه شنبه ، چهاردهم و شانزدهم آذر
  برای بررسی سرفصلها و جزییات دوره به سایت فراتر از دانش مراجعه فرمایید
  www.fad.ir

Log in to like or comment.