می دانید چه بر سر اولین های شرکت مایکروسافت اومده؟ این عکس متعلق به سال ۱۹۸۷ هست. یکی از افراد الان در قید حیات نیست.........
.
.
.
‌. https://goo.gl/rchiGX
311 likes
  • barsamnewsمی دانید چه بر سر اولین های شرکت مایکروسافت اومده؟ این عکس متعلق به سال ۱۹۸۷ هست. یکی از افراد الان در قید حیات نیست.........
    .
    .
    .
    ‌. https://goo.gl/rchiGX

Log in to like or comment.