#پوستر

امام علی (ع):
وقتی برای گفتار،زمان مناسبی نمی بینی، سخن مگو 📚 منبع: میزان الحکمه، ج3، ص358

#همسفر_تا_بهشت
#ازدواج_دانشجویی
#ازدواج
40 likes
Log in to like or comment.