‌
🔹کمال‌الدین شاهرخ عضو هیات داوران سوگواره عکس هیات در این نشست بیان داشت: امروز بحث فراگیر شدن عکاسی برای ما اهمیت دارد؛ طوری که همه رده‌های سنی از نوجوانان تا سنین بالاتر وارد این عرصه شده‌اند. به ویژه در هنر دینی این بازتاب احساس می‌شود که نمونه‌ آن را در عکس‌های پیاده‌روی اربعین و هیات‌های مذهبی می‌بینیم. همچنین روز به روز این اشتیاق بین دوستداران عکاسی بیشتر می‌شود.
🔹استاد شاهرخ در ادامه افزود: 
اتفاق خوب امسال در سوگواره هیات این است که در بخش اصلی شرکت مجموعه عکس دیده می‌شود. چرا که در این رابطه خیلی از اتفاق‌ها با مجموعه عکس تعریف می‌شود و عکاسان کمتر به سمت تک عکس می‌روند، چون در تک عکس ممکن است عکاس تکلیف خود را نداند و منتظر یک اتفاق باشد، اما در مجموعه عکس به‌خاطر این‌که پروژه از قبل تعریف شده، عکاس قطعا موفق‌تر خواهد بود و از کارهای دم‌دستی پرهیز می‌کند.
Tlgrm.me/www1542org
#نشست_خبری
#سوگواره
#عکس
#محرم
#نجابتی
#شاهرخ
#آبفروش
#هیأت
#هیئت
#پوستر
#عکاسی
#طراحی
#گرافیک
61 likes
 • j.i.mashar
  🔹کمال‌الدین شاهرخ عضو هیات داوران سوگواره عکس هیات در این نشست بیان داشت: امروز بحث فراگیر شدن عکاسی برای ما اهمیت دارد؛ طوری که همه رده‌های سنی از نوجوانان تا سنین بالاتر وارد این عرصه شده‌اند. به ویژه در هنر دینی این بازتاب احساس می‌شود که نمونه‌ آن را در عکس‌های پیاده‌روی اربعین و هیات‌های مذهبی می‌بینیم. همچنین روز به روز این اشتیاق بین دوستداران عکاسی بیشتر می‌شود.
  🔹استاد شاهرخ در ادامه افزود:
  اتفاق خوب امسال در سوگواره هیات این است که در بخش اصلی شرکت مجموعه عکس دیده می‌شود. چرا که در این رابطه خیلی از اتفاق‌ها با مجموعه عکس تعریف می‌شود و عکاسان کمتر به سمت تک عکس می‌روند، چون در تک عکس ممکن است عکاس تکلیف خود را نداند و منتظر یک اتفاق باشد، اما در مجموعه عکس به‌خاطر این‌که پروژه از قبل تعریف شده، عکاس قطعا موفق‌تر خواهد بود و از کارهای دم‌دستی پرهیز می‌کند.
  Tlgrm.me/www1542org
  #نشست_خبری
  #سوگواره
  #عکس
  #محرم
  #نجابتی
  #شاهرخ
  #آبفروش
  #هیأت
  #هیئت
  #پوستر
  #عکاسی
  #طراحی
  #گرافیک

Log in to like or comment.