‌
🔹در ادامه این نشست استاد مسعود نجابتی در خصوص این سوگواره بیان کرد: 
ما شاهد گونه دیگری از هنر در این سوگواره هستیم، چیزی که ما به ازایی برای آن در هنر نداریم.
🔹مدیرکانون هنر شیعی بیان داشت:
سوگواره عکس و پوستر هیات در جهت ارتقا سطح هنرمندان کوشش می‌کند و استمرار آن سبب می‌شود تا این جریان هنری در فضای کشور دیده شود.
در این صورت مردم تشویق می‌شوند که به مباحث هیات توجه کنند لذا باید توسط تمام سازمان‌های فرهنگی حمایت صورت گیرد.
🔹وی با اشاره به اهمیت نوآوری در این رویداد هنری خاطرنشان کرد: 
ملاک داوری در این رویداد هنری مثل تمام قضاوت‌ها بوده و به موفقیت طراح در ارتباط بین فرم و محتوا توجه داریم.
 ضمن اینکه ما در سوگواره پوستر هیات با موضوع اعلان و اطلاع‌رسانی مواجه هستیم و با پوسترهای نوشتاری سر و کار داریم که صرفا جنبه بصری و تایپوگرافی ندارد. 
این پوسترها مردم را ترغیب می‌کنند که به فضای هیات وارد شوند.

Tlgrm.me/www1542org
#نشست_خبری
#سوگواره
#عکس
#محرم
#نجابتی
#شاهرخ
#آبفروش
#هیأت
#هیئت
#پوستر
#عکاسی
#طراحی
#گرافیک
76 likes
 • j.i.mashar
  🔹در ادامه این نشست استاد مسعود نجابتی در خصوص این سوگواره بیان کرد:
  ما شاهد گونه دیگری از هنر در این سوگواره هستیم، چیزی که ما به ازایی برای آن در هنر نداریم.
  🔹مدیرکانون هنر شیعی بیان داشت:
  سوگواره عکس و پوستر هیات در جهت ارتقا سطح هنرمندان کوشش می‌کند و استمرار آن سبب می‌شود تا این جریان هنری در فضای کشور دیده شود.
  در این صورت مردم تشویق می‌شوند که به مباحث هیات توجه کنند لذا باید توسط تمام سازمان‌های فرهنگی حمایت صورت گیرد.
  🔹وی با اشاره به اهمیت نوآوری در این رویداد هنری خاطرنشان کرد:
  ملاک داوری در این رویداد هنری مثل تمام قضاوت‌ها بوده و به موفقیت طراح در ارتباط بین فرم و محتوا توجه داریم.
  ضمن اینکه ما در سوگواره پوستر هیات با موضوع اعلان و اطلاع‌رسانی مواجه هستیم و با پوسترهای نوشتاری سر و کار داریم که صرفا جنبه بصری و تایپوگرافی ندارد.
  این پوسترها مردم را ترغیب می‌کنند که به فضای هیات وارد شوند.

  Tlgrm.me/www1542org
  #نشست_خبری
  #سوگواره
  #عکس
  #محرم
  #نجابتی
  #شاهرخ
  #آبفروش
  #هیأت
  #هیئت
  #پوستر
  #عکاسی
  #طراحی
  #گرافیک

Log in to like or comment.