‌
در ابتدای این نشست آبفروش با اشاره به برنامه های این سوگواره عنوان کرد:
از فردا 12 مهرماه فراخوان این سوگواره منتشر می شود و بعد از دریافت کارها تا 8 آذر مصادف با رحلت رسول اکرم، آثار داوری می شوند
جانشین دبیرجامعه ایمانی مشعر در ادامه افزود:
تفاوت این سوگواره با بقیه فراخوانها در همین عنوان هیأت است. عنوانی که در عمق آن نقش بسته و همه رویدادها نیز پیرامون هیأت و سوژه های اطراف آن هستند.
اگر بخواهیم هنر انقلاب را جستجو کنیم، یکی از آنها در و دیوار و فضای هیات‌های مذهبی و حسینیه‌ها است که پوسترهایی روی آن نقش بسته است.

Tlgrm.me/www1542org
#نشست_خبری
#سوگواره
#عکس
#محرم
#نجابتی
#شاهرخ
#آبفروش
#هیأت
#هیئت
#پوستر
#عکاسی
#طراحی
#گرافیک
92 likes
 • j.i.mashar
  در ابتدای این نشست آبفروش با اشاره به برنامه های این سوگواره عنوان کرد:
  از فردا 12 مهرماه فراخوان این سوگواره منتشر می شود و بعد از دریافت کارها تا 8 آذر مصادف با رحلت رسول اکرم، آثار داوری می شوند
  جانشین دبیرجامعه ایمانی مشعر در ادامه افزود:
  تفاوت این سوگواره با بقیه فراخوانها در همین عنوان هیأت است. عنوانی که در عمق آن نقش بسته و همه رویدادها نیز پیرامون هیأت و سوژه های اطراف آن هستند.
  اگر بخواهیم هنر انقلاب را جستجو کنیم، یکی از آنها در و دیوار و فضای هیات‌های مذهبی و حسینیه‌ها است که پوسترهایی روی آن نقش بسته است.

  Tlgrm.me/www1542org
  #نشست_خبری
  #سوگواره
  #عکس
  #محرم
  #نجابتی
  #شاهرخ
  #آبفروش
  #هیأت
  #هیئت
  #پوستر
  #عکاسی
  #طراحی
  #گرافیک

Log in to like or comment.