‌
نشست خبری پنجمین سوگواره های عاشورایی عکس و پوستر هیأت با حضور
استادنجابتی دبیر علمی و عضو هیأت داوران سوگواره پوستر
استاد شاهرخ عضو هیأت داوران سوگواره عکس
و رحیم آبفروش جانشین جامعه مشعر برگزار شد.

#نشست_خبری
#سوگواره
#عکس
#محرم
#نجابتی
#شاهرخ
#آبفروش
#هیأت
#هیئت
#پوستر
#عکاسی
#طراحی
#گرافیک
72 likes
Log in to like or comment.