.
گاهی اوقات شما میخواید فقط برای اپلیکشنتون یه لیست ساده داشه باشید ولی در عین حال جذابیت کار هم براتون مهمه. اگه جزو این دسته هستید این چیدمان برای شما ساخته شده. بهترین قسمت کار این جاست که شما فقط رنگ شروع و پایان رو انتخاب میکنید و باقی رنگ ها به صورت اتوماتیک برای شما ساخته میشه! از این بهتر چی می خواین؟! این چیدمان از اون چیدمان هاست که مطمئنم باهاش خیلی حال میکنید و پتانسیل اینو داره که شما رو ساعت ها سرگرم کنه!
#پازلی #puzzley #puzzleyteam
#اپلیکیشن#application
66 likes
  • puzzley_ir.
    گاهی اوقات شما میخواید فقط برای اپلیکشنتون یه لیست ساده داشه باشید ولی در عین حال جذابیت کار هم براتون مهمه. اگه جزو این دسته هستید این چیدمان برای شما ساخته شده. بهترین قسمت کار این جاست که شما فقط رنگ شروع و پایان رو انتخاب میکنید و باقی رنگ ها به صورت اتوماتیک برای شما ساخته میشه! از این بهتر چی می خواین؟! این چیدمان از اون چیدمان هاست که مطمئنم باهاش خیلی حال میکنید و پتانسیل اینو داره که شما رو ساعت ها سرگرم کنه!
    #پازلی #puzzley #puzzleyteam
    #اپلیکیشن#application

Log in to like or comment.