...
شماره 41 دوهفته نامه #میعاد منتشر شد.

برای بخش #مصاحبه می توانید به عنوان #مصاحبه_گر افتخاری با نشریه همکاری داشته باشید. مطالب ارسالی با نام خودتان منتشر خواهد شد.

در این شماره میخوانید: • چرا نشنیدند؟ (سرمقاله)
• دستپخت فرنگی
• یادداشت شفاهی (حجة الاسلام پناهیان)
• فرزند بریتانیا
• قرآن کریم(حسینیه)
• تعامل بینش و تمدن
• اختلاط در اردوها تاکی؟
• یادگاری از مهدی باکری
• شام سیاسی
• معرفی کتاب
• حرف شما
• مصاحبه با حاج #احمد_پناهیان (قسمت دوم)
⬅️ آدرس پذیرش مطلب و انتشار آن با نام شما
.
nashrie_afsaran@mihanmail.ir
▶️ #حرف_شما در میعاد منتشر میشود:
.
@Miaad_magazine
.
◀️ به کانال دو هفته نامه #میعاد بپیوندید:
🆔 @miaad_ir
دریافت دو هفته نامه #میعاد:
https://telegram.me/miaad_ir/655
http://1o2.ir/wxnkh
16 likes
 • miaad_magazine...
  شماره 41 دوهفته نامه #میعاد منتشر شد.

  برای بخش #مصاحبه می توانید به عنوان #مصاحبه_گر افتخاری با نشریه همکاری داشته باشید. مطالب ارسالی با نام خودتان منتشر خواهد شد.

  در این شماره میخوانید: • چرا نشنیدند؟ (سرمقاله)
  • دستپخت فرنگی
  • یادداشت شفاهی (حجة الاسلام پناهیان)
  • فرزند بریتانیا
  • قرآن کریم(حسینیه)
  • تعامل بینش و تمدن
  • اختلاط در اردوها تاکی؟
  • یادگاری از مهدی باکری
  • شام سیاسی
  • معرفی کتاب
  • حرف شما
  • مصاحبه با حاج #احمد_پناهیان (قسمت دوم)
  ⬅️ آدرس پذیرش مطلب و انتشار آن با نام شما
  .
  nashrie_afsaran@mihanmail.ir
  ▶️ #حرف_شما در میعاد منتشر میشود:
  .
  @Miaad_magazine
  .
  ◀️ به کانال دو هفته نامه #میعاد بپیوندید:
  🆔 @miaad_ir
  دریافت دو هفته نامه #میعاد:
  https://telegram.me/miaad_ir/655
  http://1o2.ir/wxnkh

Log in to like or comment.