.
#HINEWS
کمپانی ای در آنکارا به نام Letvision روباتی به نام Letron بر اساس یکی از شخصیت های فیلم Transformers ساخته است که از یک BMW سری ۳ به یک روبات تبدیل و توسط یک ریموت کنترل و اپراتور هدایت می شود!
Hiprinter.com
👈لینک تلگرام در bio
36 likes
  • hiprinter.
    #HINEWS
    کمپانی ای در آنکارا به نام Letvision روباتی به نام Letron بر اساس یکی از شخصیت های فیلم Transformers ساخته است که از یک BMW سری ۳ به یک روبات تبدیل و توسط یک ریموت کنترل و اپراتور هدایت می شود!
    Hiprinter.com
    👈لینک تلگرام در bio

  • instabot_ir4در اینستابوت عضو شوید و اینستاگرامتان را متحول کنیدinstabot.ir..
Log in to like or comment.