.
#دانستنی_ها 
ایده کاغذ خرد کن ها در سال 1935 از دستگاه برش ماکارونی گرفته شد و اولین بار برای نابودی تبلیغات ضد نازی استفاده شد.
Hiprinter.com
👈لینک تلگرام در bio
33 likes
  • hiprinter.
    #دانستنی_ها
    ایده کاغذ خرد کن ها در سال 1935 از دستگاه برش ماکارونی گرفته شد و اولین بار برای نابودی تبلیغات ضد نازی استفاده شد.
    Hiprinter.com
    👈لینک تلگرام در bio

Log in to like or comment.