نوآوری و طراحی ون #مرسدس بنز توسط یک ایرانی
«محمد حسین امینی یکتا» دانشجوی طراحی صنعتی می باشد  که طراح ایرانی ون مرسدس بنز ویژن کانسپت.
«ویژن ون مرسدس بنز ایده‌های نسل آیندهٔ خودروهای تجاری را نشان می‌دهد. تکنولوژی اتوماسیون هوشمند این ون تمامی مراحل تمامی مراحل حمل مرسوله از بارگیری و حمل تا تحویل به گیرنده را به‌صورت هوشمندانه و دیجیتالی انجام می‌دهد که این امر موجب سهولت در انجام کارها و کاهش زمان تحویل مرسوله‌ها می‌گردد».
72 likes
  • azim.khodroنوآوری و طراحی ون #مرسدس بنز توسط یک ایرانی
    «محمد حسین امینی یکتا» دانشجوی طراحی صنعتی می باشد که طراح ایرانی ون مرسدس بنز ویژن کانسپت.
    «ویژن ون مرسدس بنز ایده‌های نسل آیندهٔ خودروهای تجاری را نشان می‌دهد. تکنولوژی اتوماسیون هوشمند این ون تمامی مراحل تمامی مراحل حمل مرسوله از بارگیری و حمل تا تحویل به گیرنده را به‌صورت هوشمندانه و دیجیتالی انجام می‌دهد که این امر موجب سهولت در انجام کارها و کاهش زمان تحویل مرسوله‌ها می‌گردد».

Log in to like or comment.