📷 گزارش تصویری
ششمین همایش ملی هیأت‌های محوری و برگزیده
سخنرانی آیت‌الله رئیسی
تولیت آستان قدس رضوی
#همایش
#هیأت
#ملی
#قم
60 likes
 • j.i.mashar📷 گزارش تصویری
  ششمین همایش ملی هیأت‌های محوری و برگزیده
  سخنرانی آیت‌الله رئیسی
  تولیت آستان قدس رضوی
  #همایش
  #هیأت
  #ملی
  #قم

Log in to like or comment.