.
#دانستنی_ها 
سال ۱۹۷۴، اولین بارکد برای یک برند معروف آدامس در آمریکا استفاده شد!
Hiprinter.com
👈لینک تلگرام در bio
36 likes
  • hiprinter.
    #دانستنی_ها
    سال ۱۹۷۴، اولین بارکد برای یک برند معروف آدامس در آمریکا استفاده شد!
    Hiprinter.com
    👈لینک تلگرام در bio

  • permanentprosperityLove your page, keep it up! 👍
Log in to like or comment.