เรือเฟอรร์รี่ "พัทยา-หัวหิน-บางปู" เชื่อมโยงอ่าวไทย - จากเดิมที่เดินทางด้วยรถยนต์ 1.30-4 ชม. เป็น 1-2 ชม. - ตั้งเป้าผู้ใช้บริการ 3 ล้านคน / ปี อ่านบทความ : http://www.realist.co.th/blog/เฟอร์รี่พัทยา-หัวหิน/  เข้าสู่หน้าหลัก : http://www.realist.co.th/
LikeComment
71 likes
  • realist.co.thเรือเฟอรร์รี่ "พัทยา-หัวหิน-บางปู" เชื่อมโยงอ่าวไทย - จากเดิมที่เดินทางด้วยรถยนต์ 1.30-4 ชม. เป็น 1-2 ชม. - ตั้งเป้าผู้ใช้บริการ 3 ล้านคน / ปี อ่านบทความ : http://www.realist.co.th/blog/เฟอร์รี่พัทยา-หัวหิน/ เข้าสู่หน้าหลัก : http://www.realist.co.th/
  • realist.co.thตอนนี้แนวทางของโครงการคือ ร่วมทุนกัน รัฐบาล + เอกชน - รัฐบาล = ทำท่าเรือ (สร้างใหม่ / renovate ท่าเดิม) - เอกชน = ซื้อเรือ เดินเรือ
Log in to like or comment.