55 likes
  • yoran_davidiאז מסתבר שיעקב, הבעלים של #opticahalperin זוכר שהייתי דוגמן משקפיים ביפן 1983, אלו היו זמנים, הסקה זרם כמו סושי והבחורים היפנים לא יכלו להוריד את הידיים מהזר האקזוטי והממושקף שהלך ביניהם. בקיצור כהומז׳ לימי הדוגמנות שלי, יעקב פירגן בשתי זוגות משקפיים יפייפיות שהחזירו אותי לאותו קיץ בלתי נשכח. תודה אופטיקה הלפרין!! 👓🕶👑

  • opticahalperinיורן, מתאים לך בטירוף, תתחדש 👓💛💙
Log in to like or comment.