برندینگ #branding

برندسازی یا برندینگ حاصل پیام‌ها و گزارش‌های رسانه هاست. هر قدر تعداد این پیام‌ها بیشتر و محتوای آن‌ها مطلوب تر باشد، نام تجاری قوی تر خواهد شد. افرادی که به برندینگ (Branding) خود اهمیت می دهند می توانند تبلیغات کلیکی را مانند معجزه ای بی رقیب در نظر بگیرند. به طور مثال فرض کنید میلیون ها نفر در روز برترین وب سایت های ایرانی را بازدید می کنند و این در حالی است که نام تجاری شما برای تمامی آنها قابل مشاهده است! مطمئنا تاثیر این نوع تبلیغات بسیار فراتر از بیلبورد ها و تبلیغات محیطی می باشد. #sattva  #ads #internet#marketing
  • sattvagroupبرندینگ #branding

    برندسازی یا برندینگ حاصل پیام‌ها و گزارش‌های رسانه هاست. هر قدر تعداد این پیام‌ها بیشتر و محتوای آن‌ها مطلوب تر باشد، نام تجاری قوی تر خواهد شد. افرادی که به برندینگ (Branding) خود اهمیت می دهند می توانند تبلیغات کلیکی را مانند معجزه ای بی رقیب در نظر بگیرند. به طور مثال فرض کنید میلیون ها نفر در روز برترین وب سایت های ایرانی را بازدید می کنند و این در حالی است که نام تجاری شما برای تمامی آنها قابل مشاهده است! مطمئنا تاثیر این نوع تبلیغات بسیار فراتر از بیلبورد ها و تبلیغات محیطی می باشد. #sattva #ads #internet#marketing

Log in to like or comment.