ललितुरको सुनाकोथीका बासिन्दा आफ्नो घरबाट छवाली बालेर बाहिर आगंणमा फाल्न लग्दै । आज गंठामुगको दिन भूतप्रेत भगाउन घरमा सरसफाए गरी राक्षसस्वरुप घन्टाकर्ण दहन गर्ने चलन छ ।
  • imagekhabarललितुरको सुनाकोथीका बासिन्दा आफ्नो घरबाट छवाली बालेर बाहिर आगंणमा फाल्न लग्दै । आज गंठामुगको दिन भूतप्रेत भगाउन घरमा सरसफाए गरी राक्षसस्वरुप घन्टाकर्ण दहन गर्ने चलन छ ।

Log in to like or comment.