.
معرفی #کتاب رویای نیمه شب:

این اثر داستانی است #عاشقانه با زمینه‎ی مذهبی که حکایت از دلدادگی جوانی پاک سیرت از اهل سنت به دختری #شیعه مذهب دارد که در راه وصال با موانع و اتفاقاتی تلخ و شیرین مواجه است.
جذابیت قلم نویسنده به اندازه‎ای است که مخاطب را دچار خود کرده و تا انتهای داستان همراه می‎سازد.

گزیده ای از کتاب #رویای_نیمه_شب 
پدر بزرگ از پشت قفسه ها بیرون آمد و به گوشواره ای زیبا و گران بها که من طراحی کرده بودم و ساخته بودم اشاره کرد. خوشحال شدم که آن را برای ریحانه انتخاب کرده بود؛ هر چند بعید می دیدم که مادرش زیربار قیمت آن برود.گوشواره را بیرون آوردم و به پدربزرگ دادم.

طراحی و ساخت این گوشواره، کار هاشم است. حرف ندارد!

مادر ریحانه گوشواره ها را گرفت و ورانداز کرد.

قشنگند، ولی ما چیزی ارزان قیمت می خواهیم.

مادر ریحانه گوشواره ها را روی مخمل گذاشت. با نگاهش گوشواره های قبلی را جستجو کرد. پدربزرگ گوشواره های گران بها را توی جعبه کوچکی گذاشت. جعبه را به طرف مادر ریحانه سُراند.

از قضا قیمت این گوشواره ها دو دینار است.

در دلم به پدربزرگ آفرین گفتم. از خدا می خواستم که ریحانه صاحب آن گوشواره ها شود. قیمت واقعی اش ده دینار بود. یک هفته روی آن زحمت کشیده بودم.

لینک معرفی کامل و خرید:
http://bookroom.ir/book/412
38 likes
 • bookroom.ir.
  معرفی #کتاب رویای نیمه شب:

  این اثر داستانی است #عاشقانه با زمینه‎ی مذهبی که حکایت از دلدادگی جوانی پاک سیرت از اهل سنت به دختری #شیعه مذهب دارد که در راه وصال با موانع و اتفاقاتی تلخ و شیرین مواجه است.
  جذابیت قلم نویسنده به اندازه‎ای است که مخاطب را دچار خود کرده و تا انتهای داستان همراه می‎سازد.

  گزیده ای از کتاب #رویای_نیمه_شب
  پدر بزرگ از پشت قفسه ها بیرون آمد و به گوشواره ای زیبا و گران بها که من طراحی کرده بودم و ساخته بودم اشاره کرد. خوشحال شدم که آن را برای ریحانه انتخاب کرده بود؛ هر چند بعید می دیدم که مادرش زیربار قیمت آن برود.گوشواره را بیرون آوردم و به پدربزرگ دادم.

  طراحی و ساخت این گوشواره، کار هاشم است. حرف ندارد!

  مادر ریحانه گوشواره ها را گرفت و ورانداز کرد.

  قشنگند، ولی ما چیزی ارزان قیمت می خواهیم.

  مادر ریحانه گوشواره ها را روی مخمل گذاشت. با نگاهش گوشواره های قبلی را جستجو کرد. پدربزرگ گوشواره های گران بها را توی جعبه کوچکی گذاشت. جعبه را به طرف مادر ریحانه سُراند.

  از قضا قیمت این گوشواره ها دو دینار است.

  در دلم به پدربزرگ آفرین گفتم. از خدا می خواستم که ریحانه صاحب آن گوشواره ها شود. قیمت واقعی اش ده دینار بود. یک هفته روی آن زحمت کشیده بودم.

  لینک معرفی کامل و خرید:
  http://bookroom.ir/book/412

 • desdemona.amتو یک روز خوندمش ، خیلی کتاب جذابیه
 • ahmadsharifian1این کتاب خیلی قبل هم چای شده بود... با نام نیمه شبی در حله.... دو سه بار خوندمش واقعا عالیه
 • sariri.sخیلی ممنون بابت معرفی کتابای خوب
 • m.vakil94خیلی خوبه
 • bookroom.ir@seyyed.sh.m بسیار خوب
 • bookroom.ir@ahmadsharifian1 بله درسته
 • bookroom.ir@sariri.s خواهش میکنم
 • bookroom.ir@m.vakil94 :-)
Log in to like or comment.