در گفت و گوی طنین یاس با دختر شاعر انقلاب، حمید سبزواری مطرح شد؛ روایت سروده شدن شعر ارتحال امام (ای دریغا)/ مشکلات مردم مهمترین دغدغه شاعر انقلاب

@tanineyas_ir
پریسا ممتحنی فرزند حسین ممتحنی (حمید سبزواری) به مناسبت چهلمین روز درگذشت این شاعر متعهد گفت:ما همه دسته جمعی برای شرکت در مراسمات حضرت امام حاضر بودیم به پدر گفتیم با ما نمی آیید؟ او گفت نه، شما بروید من کار مهمی دارم. وقتی ما در مراسم بودیم شعر «ای دریغا» از رادیو پخش شد که متوجه شدیم پدر آن زمان که ما برای شرکت در مراسم آماده می شدیم در حال سرودن این شعر بوده است. 
http://tanineyas.ir/node/39191 
نقاشی هایی که پدر برایم می کشید 🔷 آش گندم های پدر معروف بود و خوش مزه 🔶 شنیدن سرود «خمینی ای امام» از رادیو در آلمان 🔶 خودجوش بودن، ویژگی بی نظیر پدر 🔷 شوق دیدار حضرت آقا، پدرم را سرزنده کرد.* مهمترین دغدغه پدر مشکلات مردم بود
24 likes
 • tanineyasدر گفت و گوی طنین یاس با دختر شاعر انقلاب، حمید سبزواری مطرح شد؛ روایت سروده شدن شعر ارتحال امام (ای دریغا)/ مشکلات مردم مهمترین دغدغه شاعر انقلاب

  @tanineyas_ir
  پریسا ممتحنی فرزند حسین ممتحنی (حمید سبزواری) به مناسبت چهلمین روز درگذشت این شاعر متعهد گفت:ما همه دسته جمعی برای شرکت در مراسمات حضرت امام حاضر بودیم به پدر گفتیم با ما نمی آیید؟ او گفت نه، شما بروید من کار مهمی دارم. وقتی ما در مراسم بودیم شعر «ای دریغا» از رادیو پخش شد که متوجه شدیم پدر آن زمان که ما برای شرکت در مراسم آماده می شدیم در حال سرودن این شعر بوده است.
  http://tanineyas.ir/node/39191
  نقاشی هایی که پدر برایم می کشید 🔷 آش گندم های پدر معروف بود و خوش مزه 🔶 شنیدن سرود «خمینی ای امام» از رادیو در آلمان 🔶 خودجوش بودن، ویژگی بی نظیر پدر 🔷 شوق دیدار حضرت آقا، پدرم را سرزنده کرد.* مهمترین دغدغه پدر مشکلات مردم بود

 • hafco.ir👍 نکات کلیدی ویژه دانشجویان تمامی رشته ها👍 !!!
Log in to like or comment.