واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به رژه بانوی ایرانی با چادر 🌹🌹 این چادر خار چشم خیلی‌ها شد؛ شما فوق‌العاده‌اید بانو 🌹🌹 چه خوب است قدری ظرفیت های خود را افزایش دهیم و حداقل به انتخاب زنان کشور خود در زمینه حجاب احترام بگذاریم و به روشنفکران تازه به دوران رسیده ای که ادعا می کنند حضور یک زن با چادر در رژه المپیک با فرهنگ آریایی همخوانی ندارد توصیه می شود که یک بار شاهنامه فردوسی را بخوانند تا بفهمند که حجاب و پوشیدگی زنان یکی از زیباترین جلوه های فرهنگ ایرانی بوده و چادر در ایران باستان مورد استفاده بوده و از کلمه چادر هم در این شعر فردوسی استفاده شده است. 
http://tanineyas.ir/node/39671
47 likes
  • tanineyasواکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به رژه بانوی ایرانی با چادر 🌹🌹 این چادر خار چشم خیلی‌ها شد؛ شما فوق‌العاده‌اید بانو 🌹🌹 چه خوب است قدری ظرفیت های خود را افزایش دهیم و حداقل به انتخاب زنان کشور خود در زمینه حجاب احترام بگذاریم و به روشنفکران تازه به دوران رسیده ای که ادعا می کنند حضور یک زن با چادر در رژه المپیک با فرهنگ آریایی همخوانی ندارد توصیه می شود که یک بار شاهنامه فردوسی را بخوانند تا بفهمند که حجاب و پوشیدگی زنان یکی از زیباترین جلوه های فرهنگ ایرانی بوده و چادر در ایران باستان مورد استفاده بوده و از کلمه چادر هم در این شعر فردوسی استفاده شده است.
    http://tanineyas.ir/node/39671

  • zahrasalehi8992احسنت که میراث زهرا س رو به دنیا نشون دادی...
  • niedblog😊 😊 😊 Great! Best greetings, Sandra
Log in to like or comment.