بانویی که تازه پوشش حجاب را برگزیده است، در گفت وگو با طنین یاس:

نمازخواندن باعث علاقه ام به حجاب شد/ دنیای با حجاب برای دخترها، دنیای پر آرامشی است

@tanineyas_ir  بانویی که تازه پوشش حجاب را برگزیده است، گفت: به نظر من حجاب یک ”درک” است و من آن زمان نه تنها درکی از ححاب نداشتم بلکه محجبه ها را مسخره می‌کردم و امیدوارم خداوند به خاطر نادانی آن زمان‌هایم من را ببخشد و از همه آن خانم‌ها طلب بخشش دارم. 
http://tanineyas.ir/node/38821
26 likes
  • tanineyasبانویی که تازه پوشش حجاب را برگزیده است، در گفت وگو با طنین یاس:

    نمازخواندن باعث علاقه ام به حجاب شد/ دنیای با حجاب برای دخترها، دنیای پر آرامشی است

    @tanineyas_ir بانویی که تازه پوشش حجاب را برگزیده است، گفت: به نظر من حجاب یک ”درک” است و من آن زمان نه تنها درکی از ححاب نداشتم بلکه محجبه ها را مسخره می‌کردم و امیدوارم خداوند به خاطر نادانی آن زمان‌هایم من را ببخشد و از همه آن خانم‌ها طلب بخشش دارم.
    http://tanineyas.ir/node/38821

  • shahdadgپیروز باشی دوست عزیز🆒 ...
Log in to like or comment.