#بونسای_نکات_کلی

نگهداری کلی درختچه بونسا🌵🌵
هر سه روز یکباربا آب ضد کلر آبیاری شود روزی دوبار با آب ضد کلر آبپاشی شود .در معرض باد و سوز نباشد به فاصله چند متری پنجره باشد چون نیاز به نور غیر مستقیم دارد.هر سه ماه یکبار کود مخصوص بونسای بهش بدید که برگ جدیده بدهد و خزون نکند . ‌ 
از جابجا کردن آن جدا بپرهیزید چون باعث قهر گیاه و ریزش برگهایش میشه 
بوستان 🌹
@boostane
20 likes
 • boostane.ir#بونسای_نکات_کلی

  نگهداری کلی درختچه بونسا🌵🌵
  هر سه روز یکباربا آب ضد کلر آبیاری شود روزی دوبار با آب ضد کلر آبپاشی شود .در معرض باد و سوز نباشد به فاصله چند متری پنجره باشد چون نیاز به نور غیر مستقیم دارد.هر سه ماه یکبار کود مخصوص بونسای بهش بدید که برگ جدیده بدهد و خزون نکند . ‌
  از جابجا کردن آن جدا بپرهیزید چون باعث قهر گیاه و ریزش برگهایش میشه
  بوستان 🌹
  @boostane

Log in to like or comment.