پهپادهای پنتاکس : سیستم تصویربرداری هوایی دقیق پنتاکس 
PENTAX PAIS D-600 & D-800 Series
www.jahedteb.ir
#پنتاکس #پهپاد #تصویر_برداری_هوایی #نقشه_برداری_هوایی #جاهد_طب
#pentax #pais #d600 #d800 #jahedteb #uas #uav
20 likes
Log in to like or comment.