ا
اسرائیل باید نابود گردد
جهان بدون اسرائیل، جهان بدون ترور، کودک کشی، ویرانگری و اشغال است.
.
. .
زمان و مکان: راهپیمایی روز قدس، 11 تیر 1395
.
اون چترها که در تصویر می بینید، برای امان گرفتن از #آفتاب_تابان است
.
یک نفر تکه هایی از روزنامه های مختلف رو در دست گرفته بود و هشدار میداد که حواستان باشد سال 96 مثل سال 92 فریبتان ندهند
.
عکاس: @dard.nameh
174 likes
 • daszarrinا
  اسرائیل باید نابود گردد
  جهان بدون اسرائیل، جهان بدون ترور، کودک کشی، ویرانگری و اشغال است.
  .
  . .
  زمان و مکان: راهپیمایی روز قدس، 11 تیر 1395
  .
  اون چترها که در تصویر می بینید، برای امان گرفتن از #آفتاب_تابان است
  .
  یک نفر تکه هایی از روزنامه های مختلف رو در دست گرفته بود و هشدار میداد که حواستان باشد سال 96 مثل سال 92 فریبتان ندهند
  .
  عکاس: @dard.nameh

 • dard.namehدم عکاسش گرم
 • majjjhoulدم اون یه نفر گرم...مهمترین کارو انجام میداده.
 • daszarrin@majjjhoul کدوم یک نفر؟
 • majjjhoulهمون که تکه های روزنامه رو گرفته بود و هشدار میداد.
 • daszarrin@majjjhoul آهان بله 😄
 • dard.namehبابا من منظورم نبود اسم منو بنویسید...شرمنده کردید
 • daszarrin@ahmadrezabeyzai 🌷
 • mary.aameryچقدر عکس خوبیه. چقدر شهید خوبیه...
 • daszarrin@mary.aamery بله، واقعا همینطوره
Log in to like or comment.